Спасителна вежба „Прилеп 2019“

Спелеолошкиот клуб „Златоврв“ – Прилеп организираше спасителна вежба во урбана средина на највисоката зграда во Прилеп, 13-катница. Во акцијата учествуваа членови на спасителниот тим на Златоврв, а ја следеа и градоначалникот на Прилеп Илија Јованоски и директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Аднан Џафероски. Сценариото вклучуваше: „На 7-ми спрат … Повеќе