Извештај за работата на СК Златоврв во 2012 година

izvestaj_2012

Извештај за работата на Спелеолошкиот клуб Златоврв – Прилеп во 2012 година. Повеќе

Мартинова Пропаст (-43) на Козјак!

Мартинова Пропаст

Спелеолозите Марјан Темовски, Златко Ангелески, Дарко Неданоски и Марио Андоноски на 07.10.2012 истражуваа нова пропаст во близината на Прилеп, на планината Козјак (1745), јужен огранок на планината Бабуна. Пропаста беше лоцирана при претходна акција од страна на Марјан Темовски со помош на Илија Ангелески и неговиот помал син Мартин. Иако … Повеќе