Спелео инфо ден

СК Златоврв на 23 Февруари, во центарот на Прилеп, организираше информативен спелео ден, каде беа демонстрирани спелеолошките техники, беа промовирани активностите на клубот, а посетителите имаа можност и самите да пробаат дел од техниките. Воедно настанот беше искористен за информирање на граѓаните на Прилеп дека клубот врши упис на нови … Повеќе

Извештај за работата на СК Златоврв во 2012 година

Извештај за работата на Спелеолошкиот клуб Златоврв – Прилеп во 2012 година. Повеќе

Мартинова Пропаст (-43) на Козјак!

Спелеолозите Марјан Темовски, Златко Ангелески, Дарко Неданоски и Марио Андоноски на 07.10.2012 истражуваа нова пропаст во близината на Прилеп, на планината Козјак (1745), јужен огранок на планината Бабуна. Пропаста беше лоцирана при претходна акција од страна на Марјан Темовски со помош на Илија Ангелески и неговиот помал син Мартин. Иако … Повеќе