Мартинова Пропаст (-43) на Козјак!

Спелеолозите Марјан Темовски, Златко Ангелески, Дарко Неданоски и Марио Андоноски на 07.10.2012 истражуваа нова пропаст во близината на Прилеп, на планината Козјак (1745), јужен огранок на планината Бабуна. Пропаста беше лоцирана при претходна акција од страна на Марјан Темовски со помош на Илија Ангелески и неговиот помал син Мартин. Иако … Повеќе