Ново: Мелничка Пештера 1 во првите 10 најдолги пештери во Македонија!

Мелничка Пештера 1 е пештера кај с.Мелница, Мариово, која за прв пат е истражувана и документирана во 2007 год, кога Златко Ангелески и Марјан Темовски од СК Златоврв – Прилеп заедно со Билјана и Оливер Гичевски од ИД Урсус Спелеос – Скопје, истражуваат и скицираат канали во должина од 179 m.

Од истражувањата во 2007-ма

При овие истражувања откриена е и уште една пештера во непосредна близина: Мелничка Пештера 2.

После неколку годишна пауза, истражувањата во Мелничка Пештера 1 се продолжени, при што во ноември 2012, Марјан Темовски, Дарко Неданоски и Марио Андоноски од СК Златоврв – Прилеп, при посета на пештерата откриваат и истражуваат нови канали во должина од +200 m.

Дел од ново-откриените канали

Во јануари и февруари 2013, во неколку наврати извршено е детално мерење на ново откриените канали, при што за време на скицирањето откриени се и нови канали со што заклучно со последната акција на 24.02.2013 во Мелничка Пештера 1 скицирани се канали во должина од 600 m, a истражени се најмалку 100 m повеќе со можности за продолжување на повеќе локации.

Детално мерење на ново-откриените канали

Со тоа Мелничка Пештера 1 се вбројува во 10-те најдолги пештери во Македонија, веднаш пред пештерата Дона Дука (650 m), a воедно е и најдолгата пештера во Општина Прилеп како и втора по должина во јужниот дел на Македонија после Бела Вода (955 m), a пред Чулејца (503 m).

Повеќе фотографии можете да видете на ФБ-страната на СК Златоврв:

https://www.facebook.com/skzlatovrv

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.